הפעם שיר – אבל לא שאני כתבתי

אני חושבת שזה ההמנון שלי, השיר שמניע אותי לעשות וליצור כבר שנים. אולי זה ישפיע גם אליכם.